Regular issue titled "Nanoscale Flow: Reliable, efficient, and promissing" with collection of over 60 new original refereed research papers by well established researchers in the field of applied mathematics, fluid mechanics, nanotechnology, and textile engineering.

Published: 2012-12-30

REVIEW ON FIBER MORPHOLOGY OBTAINED BY BUBBLE ELECTROSPINNING AND BLOWN BUBBLE SPINNING

Ji-Huan HE, Hai-Yan KONG, Hao DOU, Rui-Rui YANG, Naeem FARAZ, Liang WANG, Chao FENG

1263-1279

EVALUATION OF NATURAL CONVECTION FLOW OF A NANOFLUID OVER A LINEARLY STRETCHING SHEET IN THE PRESENCE OF MAGNETIC FIELD BY THE DIFFERENTIAL TRANSFORMATION METHOD

Davood Domiri GANJI, Hossein YAHYAZADEH, Arash YAHYAZADEH, Mohammad Taghi KHALILI, Mohsen JOUYA, Payam JALILI

1281-1287

SERIES SOLUTION OF ENTROPY GENERATION TOWARD AN ISOTHERMAL FLAT PLATE

Davood Domiri GANJI, Amir MALVANDI, Faraz HEDAYATI, Mohhamad Hossein KAFFASH, Moein JAMSHIDI

1289-1295

EVALUATION OF ELECTRO-OSMOTIC FLOW IN A NANOCHANNEL VIA SEMI-ANALYTICAL METHOD

Davood Domiri GANJI, Payam JALILI, Bahram JALILI, Mohammad Reza Domiri GANJI

1297-1302

SEMI-ANALYTICAL METHOD FOR SOLVING NON-LINEAR EQUATION ARISING OF NATURAL CONVECTION POROUS FIN

Davood Domiri GANJI, Iman RAHIMI PETROUDI, Amir Bahram SHOTORBAN, Mehdi Khazayi NEJAD, Ehsan RAHIMI, Reza ROHOLLAHTABAR, Fatemeh TAHERINIA

1303-1308

DETERMINING GAS RATE DISTRIBUTION FROM TEMPERATURE AND PRESSURE PROFILES IN GAS WELL

Zhenjiang YOU, Emile BARRETT, Imran ABBASY, Chii-Rong WU, Pavel BEDRIKOVETSKY

1339-1343

PHOSPHORUS ISOTHERMAL ADSORPTION CHARACTERISTICS OF MULCH OF BIORETENTION

Xiao-Hua YANG, Ying MEI, Rong JIANG, Chong-Li DI, Xue-Jun ZHANG

1358-1361

MONTE CARLO SIMULATION OF A TWO-PHASE FLOW IN AN UNSATURATED POROUS MEDIA

Peng XU, Ming-Zhou YU, Shu-Xia QIU, Bo-Ming YU

1382-1385

ONE-WAY COUPLING OF FIBER SUSPENSIONS THROUGH A ROTATING CURVED EXPANSION DUCT

Qi-Hua ZHANG, Fei TIAN, Wei-Dong SHI, Hua ZHANG, Xiong-Fa GAO

1405-1409

THERMAL PROPERTIES OF MECDP COPOLYESTERS

Fa-Xue LI, Ming-Liang ZHAO, Yuan LIU, Xue-Li WANG, Yu GAO, Jian-Yong YU

1456-1459

SIMULATION OF FLOW PAST TWO TANDEM CYLINDERS USING DETERMINISTIC VORTEX METHOD

Hai-Ming HUANG, Guo HUANG, Yu LIU, Xiaoliang XU

1460-1464

THERMODYNAMIC AND KINETICS STUDIES OF THE ADSORPTION OF PHOSPHORUS BY BIORETENTION MEDIA

Xiao-Hua YANG, Ying MEI, Ya-Nan GUO, Jun HE, Rong JIANG, Yu-Qi LI, Jian-Qiang LI

1506-1509

NUMERICAL INVESTIGATION OF PARTICLES TURBULENT DISPERSION IN CHANNEL FLOW

Tian LI, Li-Hao ZHAO, Xiao-Ke KU, Helge ANDERSSON, Terese LOVAS

1510-1514

STUDY ON REVERSE-QUADTREE ADAPTIVE GRID TECHNIQUE

Hai-Ming HUANG, Guo HUANG, Yumeng HU, Xiaoliang XU

1515-1519

INSIGHTS INTO HIGH TEMPERATURE PRETREATMENT ON CELLULASE PROCESSING OF BAMBOO

Jia-Jia FU, Li-Na FU, Mei-Ying TAN, Ru-Kun SHI, Hong-Bo WANG

1524-1528

A NOVEL FRICTION LAW

Ji-Huan HE, Hai-Yan KONG

1529-1533

MODIFIED FREQUENCY COMPUTATION METHOD FOR OPTIMAL ENVIRONMENTAL FLOWS

Xiao-Hua YANG, Zhen-Hui DONG, Ya-Nan GUO, Ying MEI, Yu-Qi LI, Jian-Qiang LI

1539-1543

NEGATIVE THERMAL COEFFICIENT OF NANOPOROUS BIOMATERIALS

Ji-Huan HE, Fu-Juan LIU, Li ZHANG

1549-1550

DYNAMIC STABILITY OF NON-DILUTE FIBER SHEAR SUSPENSIONS

Zhan-Hong WAN; Zhen-Jiang YOU, Chang-Bin WANG

1551-1555

SUPERTHIN COMBINED PVA-GRAPHENE FILM

Ji-Huan HE, Hai-Yan KONG

1560-1561

A SOLUTION FOR POTENTIAL FLOW OVER AN ARC FIBER

Mingliang XIE, Wenxi WANG, Qing HE, Nien CHEN, Yuan ZHOU

1564-1568