61 scientific paper on the subjects of Nanothermodynamics in nanomaterials, Environmental sciences, Energy and collection of Short Papers.

Published: 2014-12-25

EFFECT OF FLOW RATE ON DIAMETER OF ELECTROSPUN NANOPOROUS FIBERS

Lan XU, Xiao-Peng TANG, Na SI, Hong-Ying LIU

1447-1449

FABRICATION OF NANOPOROUS FIBERS VIA BUBBLE ELECTROSPINNING

Ji-Huan HE, Fu-Juan LIU, Rou-Xi CHEN, Lan XU, Ping WANG

1455-1458

FRACTAL HARMONIC LAW AND WATERPROOF/DUSTPROOF

Ji-Huan HE, Hai-Yan KONG, Rou-Xi CHEN

1463-1467

NEAR-INFRAED SCATTERING METHOD FOR FABRIC THERMAL COMFORT

Yuqing LIU, Shou-Wei GAO, Min-Zhen DU, Ye WANG, Yao-Xing JIANG

1469-1472

WAVE-LIKE BEADS ON NANOFIBERS BY BLOWN BUBBLE SPINNING

Ji-Huan HE, Hao DOU, Hong-Yan LIU

1477-1479

ANALYSIS OF RAINFALL VARIATION UNDER CLIMATE CHANGE IN MIYUN RESERVOIR

Xiao-Hua YANG, Xiao-Juan CHEN, Jun HE, Xing-Hui XIA, Never MUJERE

1481-1485

EFFECT OF ENVIRONMENTAL CONDITION ON VENTILATION RATE OF SPECIAL STANDARD BARS

Kai ZHANG, Qian MIAO, Rong-Chao YANG, Qing ZHANG, Jia-Cun SHAO, Jing CHENG, Zhong-Di SU, Wei-Wei YAN

1493-1496

PERMEABILITY EVOLUTION OF UNLOADED COAL SAMPLES AT DIFFERENT LOADING RATES

Ru ZHANG, Ze-Tian ZHANG, Jian-Feng LIU, Xiao-Hui LIU, Jia-Wei LI

1497-1504

DISCHARGE COEFFICIENT OF SMALL SONIC NOZZLES

Zhao-Qin YIN, Dong-Sheng LI, Ming LOU, Jin-Long MENG

1505-1510

MULTI-SCALE MODELING OF THE RESPONSE OF RUNOFF TO CLIMATE CHANGE

Xiao-Hua YANG, Chong-Li DI, Xing-Hui XIA, Xiao-Juan CHEN, Jian-Qiang LI

1511-1516

EFFECT OF CIRCUMFERENTIAL WAVE NUMBER ON STABILITY OF SUSPENSION FLOW

Zhan-Hong WAN; Feng-Hui WANG, Yu-Chuan ZHU, Zhen-Jiang YOU

1517-1523

VULNERABILITY OF ASSESSING WATER RESOURCES BY THE IMPROVED SET PAIR ANALYSIS

Xiao-Hua YANG, Jun HE, Cong-Li DI, Jian-Qiang LI

1531-1535

LIE SYMMETRY GROUP OF (2+1)-DIMENSIONAL JAULENT-MIODEK EQUATION

Hong-Cai MA, Ai-Ping DENG, Yao-Dong YU

1547-1552

APPROXIMATE SOLUTIONS OF FRACTIONAL NON-LINEAR EVOLUTION EQUATIONS

Yan-Qin LIU, Xiu-Fen GU, Qiu-Ya WANG, Meng ZHANG

1553-1556

SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTIONS OF MIGRATION IN BIO-RETENTION SYSTEMS

Xiao-Hua YANG, Yu-Qi LI, Kai-Wen WANG, Ke-Li ZHANG, Ze-Wei ZHOU

1557-1562

OSCILLATION BEHAVIOR OF A CLASS OF NEW GENERALIZED EMDEN-FOWLER EQUATIONS

Hong-Ying LUO, Jun LIU, Chun-Yan ZHU, Xi LIU

1567-1572

MODELING OF SEA SPRAY DROPLETS IN THE OCEAN

Zhan-Hong WAN; Jian-Bin ZHU, Xiao-Chun WANG, Lin LÜ

1577-1582

THERMAL-MECHANICAL BEHAVIOR OF SANDWICH PANELS WITH CLOSED-CELL FOAM CORE UNDER INTENSIVE LASER IRRADIATION

Zhi-Hua WANG, Zhi-Qiang LI, Wei-Dong SONG, Hui-Ping TANG, Long-Mao ZHAO

1607-1611

EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY OF COMPLICATED HIERARCHIC MULTILAYER FABRIC

Jie FAN, Yong LIU, Na ZHU, Zhi LIU, Qian CHENG

1613-1618

THERMAL PROPERTIES OF CLOSED-CELL ALUMINUM FOAM WITH CIRCULAR PORES

Zhi-Hua WANG, Guo-Yun LU, Bu-Yun SU, Zhi-Qiang LI, Wei-Dong SONG, Hui-Ping TANG

1619-1624

EVALUATION OF THERMAL EFFECTS AND STRAIN-RATE SENSITIVITY IN FROZEN SOIL

Zhi-Wu WANG, Yue MA, Hai-Dong ZHANG, Wei-Dong SONG, Yuan-Chao GAN

1631-1636

THERMAL DEGRADATION PROCESS OF POLYSULFONE ARAMID FIBER

Fang-Long ZHU, Qian-Qian FENG, Yu ZHOU, Qun XIN

1637-1641

SOLAR EJECTOR REFRIGERANT SYSTEM IN CHINA’S RESIDENTIAL BUILDINGS

Hui-Fan ZHENG, Xiao-Wei FAN, Fang WANG, Guo-Ji TIAN

1643-1647

ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF HEAT PUMP USING R744/R32 REFRIGERANT MIXTURE

Fang WANG, Xiao-Wei FAN, Jie CHEN, Zhi-Wei LIAN

1649-1654

HEAT PUMP AIR CONDITIONING SYSTEM FOR PURE ELECTRIC VEHICLE AT ULTRA-LOW TEMPERATURE

Guang-Hui ZHOU, Hai-Jun LI, An-Gui LI, Xu-Ge LI, Ya-Nan LI, Jie CHEN

1667-1672

PERFORMANCE EVALUATION OF HEAT PUMP SYSTEM USING R744/R161 MIXTURE REFRIGERANT

Xiao-Wei FAN, Xian-Ping ZHANG, Xin-Li WEI, Xiao-Wei FAN, Lei YANG

1673-1677

AN APPROXIMATE METHOD FOR SOLVING A MELTING PROBLEM WITH PERIODIC BOUNDARY CONDITIONS

Liang-Hui QU, Lin XING, Zhi-Yun YU, Feng LING, Jian-Guo XU

1679-1684

THERMAL TREATMENT FOR NANOFIBROUS MEMBRANE

Lan XU, Hong-Ying LIU, Na SI, Xiao-Peng TANG

1685-1687

BIO-MIMIC DESIGN OF PM2.5 ANTI-SMOG MASKS

Ji-Huan HE, Jing SHEN, Rou-Xi CHEN

1689-1690

GAS RESERVOIR EVALUATION FOR UNDERBALANCED HORIZONTAL DRILLING

Na WEI, Gao LI, Ying-Feng MENG, Zhao-Yang XU, Hong-Tao LI, Gui-Lin XIAO, Yu-Rui ZHANG

1691-1694

CUTTINGS-CARRIED THEORY AND EROSION RULE IN GAS DRILLING HORIZONTAL WELL

Na WEI, Ying-Feng MENG, Gao LI, Yong-Jie LI, An-Qi LIU, Jun-Xi LONG, Chun-Yan XIN, Sheng-Bin WEN

1695-1698

A SHORT REMARK ON ELECTRIC CURRENT IN THE ELECTROSPINNING PROCESS

Hong-Yan LIU, Ya LI, Ping WANG, Qilong SUN

1701-1702

EFFECT OF DEGUMMING PH VALUE ON ELECTROSPINING OF SILK FIBROIN

Jian JIN, Shen-Zhou LU, Xiao-Ping ZHANG, Juan WANG, Tie-Ling XING

1703-1704

DYNAMIC THERMAL RESPONSE OF BAST FIBER ASSEMBLIES

Li-Jun QU, Ming-Wei TIAN, Xiao-Qing GUO, Shi-Feng ZHU, Kai-Kai SUN, Xiao-Ning TANG, Ya-Ning SUN, Zhi-You MA, Guang-Ting HAN

1710-1711

EVALUATION OF DIFFERENT MEASUREMENTS FOR EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY OF FIBROUS MATERIALS

Li-Jun QU, Ming-Wei TIAN, Xiao-Qing GUO, Shi-Feng ZHU, Kai-Kai SUN, Xiao-Ning TANG, Ya-Ning SUN, Zhi-You MA, Guang-Ting TAN

1712-1713

OPTIMAL DESIGN FOR THE DUAL SLOT DIE IN MELT BLOWING PROCESS

Ting CHEN, Li-Li WU, Ting-Ting CHENG, Chuan XU

1714-1715

EXACT SOLUTION OF FRACTIONAL NIZHNIK-NOVIKOV-VESELOV EQUATION

Qiao-Ling CHEN, Sui-Min JIA, Ming-Sheng HU, Zhi-Juan JIA

1716-1717

BUBBFIL SPINNING FOR MASS-PRODUCTION OF NANOFIBERS

Ji-Huan HE, Rou-Xi CHEN, Ya LI

1718-1719

ELECTRICITY FROM NANOMEMBRANE

Ji-Huan HE, Rou-Xi CHEN, Chun-Hui HE

1720-1721